Akt notarialny - kancelaria Magdalena Korobowicz

Akt notarialny

Akt notarialny to dokument szczególnego rodzaju, ponieważ może być spisany tylko i wyłącznie w przypadku, kiedy wymagają tego przepisy prawa lub jest taka wola stron. Korzystając z usług notariusza zdecydowanie zwiększamy bezpieczeństwo dokonywanej czynności prawnej, a sporządzony akt notarialny zgodnie z prawem, zyskuje charakter dokumentu urzędowego. Urzędowa moc dokumentu oznacza, że bardzo trudno podważyć jego prawdziwość w przeciwieństwie do dokumentu pisemnego, który nie korzysta z takiego prawnego przywileju. Nasza Kancelaria Notarialna w Warszawie pomaga w sporządzeniu aktu notarialnego. Zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią Notarialną.

Akt notarialny Warszawa

Umowy w formie aktu notarialnego może sporządzać jedynie notariusz. W naszej Kancelarii Notarialnej w centrum Warszawy sporządzamy akty notarialne, w tym między innymi:

 • umowy sprzedaży
 • umowy przedwstępne
 • umowy deweloperskie
 • umowy darowizny
 • umowy zniesienia współwłasności
 • umowy działu spadku
 • umowy spółki
 • umowy przeniesienia własności nieruchomości
 • umowy zamiany
 • akty ustanowienia służebności gruntowych i osobistych
 • testamenty
 • umowy majątkowe małżeńskie
 • umowy o podział majątku wspólnego

Sporządzenie aktu notarialnego Warszawa

W naszej kancelarii Notarialnej Korobowicz mają Państwo gwarancję świadczenia czynności notarialnych na najwyższym poziomie. Sporządzane przez nas akty notarialne, są przygotowywane:

 • z zachowaniem szczególnej staranności
 • z dbałością o poprawność formy
 • zgodnie z treścią oświadczenia woli

Sporządzone przez nas akty notarialne, pozostają w naszej Kancelarii w Warszawie. Strony otrzymują natomiast wypisu aktu, które są powtórzeniem oryginałów i posiadają wartość dokumentów oryginalnych.

Po podpisaniu przez strony czynności notarialnej, zazwyczaj w formie aktu notarialnego sekretariat przystępuje do wykonania wypisów i odpisów przesyłanych do sądów, urzędów skarbowych, gmin oraz pobieranych przez strony. Każdy sporządzony przez na wypis aktu notarialnego przed wydaniem zostaje:

 • zszyty nicią
 • znitowany
 • opieczętowany
 • zaparafowany na każdej ze stron
 • podpisany
 • wpisany do repertorium (nadanie indywidualnego numeru)

W celu dokonania czynności notarialnej zwykle wymagane jest wcześniejsze umówienie terminu (telefoniczne, osobiście lub e-mailem), oraz złożenie odpowiednich dokumentów (w celu przygotowania projektu). Bardziej szczegółowe informacje w sprawie sporządzenia aktu notarialnego można zasięgnąć bezpośrednio u naszego notariusza. Zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią.

 

Do wszystkich czynności notarialnych wymagane są aktualne oraz ważne:

 • dowody osobiste lub paszporty
 • lub w przypadku cudzoziemców aktualne i ważne paszporty oraz karty pobytu
 • przedstawiciele osób prawnych dodatkowo okazują właściwe dokumenty, np. zgody organów korporacyjnych
 • pełnomocnicy dodatkowo przedkładają i załączają pełnomocnictwa

Akt notarialny - opłaty

Wysokość opłaty uzależniona jest od wartości przedmiotu czynności notarialnej, i jej ostateczna cena za sporządzenia aktu notarialnego zależy od notariusza – jest ustalana indywidualnie. W celu uzyskania wszelkich niezbędnych informacji – zapraszamy do kontaktu z nami.