Depozyt notarialny, choć mało popularny i niedoceniany u nas w kraju, jest jedną z najbezpieczniejszych form zapewniających bezpieczeństwo obrotu nieruchomościami.  Jako sprzedający masz pewność, że druga strona transakcji dysponuje odpowiednią dla zawarcia umowy kwotą. Z kolei jako kupujący masz możliwość negocjowania warunków transakcji, ponieważ dysponujesz zabezpieczoną kwotą na zakup nieruchomości. 

Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem notarialnym możliwe jest zabezpieczenie obu stron umowy poprzez przyjęcie przez notariusza kwoty pieniężnej na przechowanie. Jest to tak zwany depozyt notarialnym o którym wspomina art. 108 Ustawy Prawo o Notariacie. W celu udokumentowania tych czynności notariusz sporządza  akt notarialny oraz otwiera i prowadzi specjalne konto bankowe.

Czy depozyt notarialny jest bezpieczny?

Depozyt notarialny jest bez wątpienia idealnym narzędziem do zabezpieczenia obu stron transakcji przy sprzedaży i zakupie nieruchomości. Notariusz na podstawie art. 108 ustawy prawa o notariacie ma możliwość przetrzymywania na rachunku kancelarii środków na zabezpieczenie zakupu nieruchomości. Strona sprzedająca dzięki temu uzyskuje wiedzę, że strona kupująca posiada wystarczające do tego środki. Strona kupująca z kolei może w umowie zabezpieczyć się poprzez różnego rodzaju zapisy pozwalające na odblokowanie środków, aby zwolnić depozyt notarialny. Formę depozytu stosuje się zazwyczaj w umowach zakupu nieruchomości bez udziału kredytu.

Depozyt notarialny koszt?

Koszty złożenia do depozytu reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 237) podczas, gdy wynoszą one połowę stawki maksymalnej. Notariusz w myśl przepisów musi posiadać specjalne konto depozytowe. Środki, które gromadzi depozyt notarialny powinny znaleźć się tam na dzień przed transakcją. Depozyt notarialny jest ustanawiany w chwili złożenia pieniędzy. Z kolei protokół z przyjęcia do depozytu powinien bezsprzecznie szczegółowo określać trzy ważne elementy:

Depozyt notarialny a warunki jego wypłaty lub wydania,
Termin oraz osobę na rzecz której ma nastąpić wypłata lub wydanie,
Wspomniane kwestie powinny być warunkami, których spełnienie można w sposób obiektywny stwierdzić (bez potrzeby dokonania ich interpretacji czy też oceny)

Inne depozyty

Poza możliwością przyjęcia depozytu notarialnego nasza kancelaria oferuje państwu przyjęcie depozytu w postaci dokumentów papierowych, lub nośników cyfrowych (CD, DVD, Blue RAY). Gwarantujemy całkowitą dyskrecję i zabezpieczenie dokumentów w taki sposób, że nikt niepowołany nie będzie mógł zapoznać się z jego treścią. 

Notariusz po otrzymaniu dokumentu sporządza protokół z datą przyjęcia dokumentu, danymi osoby składającej dokument oraz danymi osoby wskazanej do jego odbioru. Dokument lub jego odpis może zostać wydany tylko osobie wymienionej w protokole, lub jej prawnemu przedstawicielowi.

Istnieje możliwość złożenia do depozytu waluty polskiej lub obcej, jak również papierów wartościowych. W przypadku tego depozytu notariusz również sporządza protokół zawierający datę, oraz dane personalne osoby wskazanej do jego odbioru. Odbiór depozytu następuje we wskazanym w protokole terminie za pokwitowaniem osoby upoważnionej do odbioru.

Zapraszamy do naszej Kancelarii Notarialnej w Warszawie!

Kancelaria Notarialna Warszawa

Kancelaria Notarialna Magdaleny Korobowicz w swojej prawie dwudziestoletniej historii ugruntowała pozycję kancelarii o najwyższych kompetencjach. Jej misją jest zagwarantowanie klientom pełnego bezpieczeństwa poprzez utrzymywanie wysokiego merytorycznego poziomu, skuteczności, oraz dbałości o profesjonalizm i najwyższą jakość świadczonych usług w Warszawie (okolice Okęcia, Ochoty, Mokotowa i Centrum). 

 

 

 

Kontakt

Adres

ul. Solariego 4, 02-070 Warszawa

Tel.

+48 22 825 57 01
+48 22 875 13 30

Kom.

+48 606 738 737

Fax

+48 22 825 62 21

Magdalena Korobowicz

Marek Piwko

Projekt i wykonanie

Projekt i wykonanie

Szanowni Państwo, 

Nasza kancelaria pozostaje otwarta i obsługuje zarówno swoich stałych klientów jak i tych, których charakter pracy (kancelarie prawne, spółki) lub sytuacja osobista wymagają skorzystania z usług notariusza bez zwłoki.

Pragniemy Państwa zapewnić, że organizacyjnie i logistycznie jesteśmy przygotowani do obsługi Państwa w bezpieczny sposób.

Dysponujemy bardzo przestronną kancelarią o powierzchni ponad 200 m2 i wieloma salami konferencyjnymi, w których będziecie Państwo przebywać w odizolowaniu.

Harmonogram podpisywania aktów jest planowany w taki sposób aby do minimum ograniczyć możliwość Państwa kontaktu z innymi klientami.

Dla Państwa komfortu dysponujemy w recepcji profesjonalnymi środkami antywirusowymi do dezynfekcji.

Dbamy o bezpieczeństwo klientów i o bezpieczeństwo nas samych. Świat jednak nie może się zatrzymać. Musimy uczyć się zasad działania w zaskakującej dla nas wszystkich, nowej rzeczywistości. Jeżeli służby sanitarne zalecą zamknięcie produkcji i usług, zawiesimy działalność. Dopóki jednak zdrowy rozsądek i wskazania regulatorów każą nam Was wspierać, będziemy w odpowiedzialny sposób wspierać Was i naszą gospodarkę.

Z poważaniem,
Kancelaria Notarialna
Magdaleny Korobowicz z zespołem.