Dziedziczenie to nabywanie własności prawnej wobec tak zwanej masy majątkowej spadkodawcy. Wraz ze śmiercią osoby fizycznej ewentualni spadkobiercy wchodzą w sytuację prawną spadkodawcy, która polega na nabyciu praw i obowiązków majątkowych przysługujących zmarłemu. Wyróżnia się dwa typu dziedziczenia. Są to:

  • Dziedziczenie ustawowe – odbywa się zgodnie z wytycznymi prawa o dziedziczeniu, nie funkcjonuje tutaj specjalne traktowanie podmiotów dziedziczenia, albowiem zmarły nie sporządził testamentu
  • Dziedziczenie testamentowe – zgodnie z oświadczeniem woli zmarłego, spadek może być przekazany jakiejkolwiek osobie fizycznej bądź prawnej, lecz rodzinie mimo wszystko przysługuje tak zwany zachowek.

Jak wygląda dziedziczenie?

Od marca 2009 roku na terenie Rzeczpospolitej Polskiej weszły w życie nowe przepisy pozwalające na przejście przez proces dziedziczenia przy asyście kancelarii notarialnej. Dotychczasowe orzekanie własności przebiegało tylko i wyłącznie w ramach drogi sądowej. Na podstawie procesu sądowego zainteresowani uzyskiwali postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku. Jednakże, zmiany w kodeksie cywilnym umożliwiły skrócenie czasu trwania tego żmudnego i wyczerpującego postępowania do jednej wizyty w kancelarii notarialnej. Notariusz sporządza specjalny akt poświadczenia dziedziczenia, czyli legitymację którą może się posługiwać spadkobierca wobec osób trzecich, chcąc im udowodnić stan posiadania. 

Akt poświadczenia dziedziczenia

Akt poświadczenia dziedziczenia to nieobowiązkowo wyrabiany dokument w kancelarii notarialnej, zgodnie z którym legitymujący się jako spadkobierca ma prawo rościć sobie prawo do przejęcia praw i obowiązków majątkowych. Jednak, aby mogło dojść do tej skróconej wersji rozwiązania kwestii praw nabywczych obligatoryjne jest spełnienie poniższych wymogów:

  • pomiędzy spadkobiercami nie mogą występować żadne spory majątkowe. Jeśli zebrani nie wykazują inicjatywy do porozumienia to sprawa na drodze sądowej staje się nieunikniona.
  • wszyscy zgromadzeni i potencjalni spadkobiercy muszą być pełnoletni 
  • sprawy mogą dotyczyć majątku, który rozpoczął proces dziedziczenia nie wcześniej niż przed 1 lipcem 1984 roku ( czyli wraz ze śmiercią spadkodawcy) 

Protokół dziedziczenia - etap poprzedzający tworzenie aktu poświadczenia dziedziczności

Protokół dziedziczenia to czynność poprzedzająca sporządzenie aktu poświadczenia. Jest to etap, gdzie obecni zeznają czy czasem nie wiedzą o testamencie, jeszcze innych osobach mogących zaliczać się do kręgu spadkobierców, bądź też tym samym wykluczać kogoś z dotychczasowych itp. Przed sporządzaniem protokołu notariusz poucza uczestnika o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Na samym końcu notariusz załącza akt zgonu do tworzonego dokumentu wraz z odpisami stanów cywilnych osób będących spadkobiercami.

Sporządzanie aktu poświadczenia dziedziczności

Wraz ze sporządzeniem protokołu, notariusz przechodzi do spisywania aktu poświadczenia majątkowego. Można tylko i wyłącznie stworzyć go w wypadku jednomyślnego porozumienia wszystkich stron upoważnionych do tej czynności prawnej. Wraz ze zgodą zgromadzonych na określony przez nich podział majątku kończona jest czynność przenoszenia praw mienia. Ostatnim krokiem jest wpisanie do systemu elektronicznego NORT, celem zapobiegnięcia ponownemu przysposobieniu aktu np. w innej kancelarii prawnej.  

Zapraszamy do naszej Kancelarii Notarialnej w Warszawie!

+48 22 825 57 01

+48 22 875 13 30

+48 606 738 737

Kancelaria Notarialna Warszawa

Kancelaria Notarialna Magdaleny Korobowicz w swojej prawie dwudziestoletniej historii ugruntowała pozycję kancelarii o najwyższych kompetencjach. Jej misją jest zagwarantowanie klientom pełnego bezpieczeństwa poprzez utrzymywanie wysokiego merytorycznego poziomu, skuteczności, oraz dbałości o profesjonalizm i najwyższą jakość świadczonych usług w Warszawie (okolice Okęcia, Ochoty, Mokotowa i Centrum). 

 

 

 

Kontakt

Adres

ul. Solariego 4, 02-070 Warszawa

Tel.

+48 22 825 57 01
+48 22 875 13 30

Kom.

+48 606 738 737

Fax

+48 22 825 62 21

Magdalena Korobowicz

Marek Piwko

Projekt i wykonanie

Projekt i wykonanie

Szanowni Państwo, 

Nasza kancelaria pozostaje otwarta i obsługuje zarówno swoich stałych klientów jak i tych, których charakter pracy (kancelarie prawne, spółki) lub sytuacja osobista wymagają skorzystania z usług notariusza bez zwłoki.

Pragniemy Państwa zapewnić, że organizacyjnie i logistycznie jesteśmy przygotowani do obsługi Państwa w bezpieczny sposób.

Dysponujemy bardzo przestronną kancelarią o powierzchni ponad 200 m2 i wieloma salami konferencyjnymi, w których będziecie Państwo przebywać w odizolowaniu.

Harmonogram podpisywania aktów jest planowany w taki sposób aby do minimum ograniczyć możliwość Państwa kontaktu z innymi klientami.

Dla Państwa komfortu dysponujemy w recepcji profesjonalnymi środkami antywirusowymi do dezynfekcji.

Dbamy o bezpieczeństwo klientów i o bezpieczeństwo nas samych. Świat jednak nie może się zatrzymać. Musimy uczyć się zasad działania w zaskakującej dla nas wszystkich, nowej rzeczywistości. Jeżeli służby sanitarne zalecą zamknięcie produkcji i usług, zawiesimy działalność. Dopóki jednak zdrowy rozsądek i wskazania regulatorów każą nam Was wspierać, będziemy w odpowiedzialny sposób wspierać Was i naszą gospodarkę.

Z poważaniem,
Kancelaria Notarialna
Magdaleny Korobowicz z zespołem.