Czym jest darowizna?

Darowizna w myśl Kodeksu Cywilnego (art. 888 § 1 K.C.) jest umową pomiędzy dwiema stronami, gdzie jedna ze stron – Darczyńca ma zamiar obdarować drugą stronę – Obdarowanego jakimś dobrem, np. nieruchomością, samochodem, czy jakimkolwiek innym przedmiotem. Zarówno Darczyńców, jak i Obdarowanych może być więcej niż jedna osoba. Darowizna jest umową nieodpłatną, więc Darczyńca nic w zamian za świadczenie przekazane Obdarowanemu nie otrzymuje. Darowizna nieruchomości zawsze musi mieć formę aktu notarialnego. W przeciwnym wypadku umowa taka uznawana jest za nieważną.

Jakie cechy ma umowa darowizny?

Przy zawieraniu umowy darowizny jako Darczyńca oraz Obdarowany mogą występować wszystkie podmioty prawne, zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej (takie, które w ustawie mają przyznaną osobowość prawną). Darczyńcą oraz Obdarowanym może być więcej niż jedna osoba.

Jako przedmiot darowizny może występować każdy rodzaj nieruchomości: nieruchomość gruntowa, lokalowa, budynkowa oraz ich część.

Istotą umowy darowizny jest jej nieodpłatność, co oznacza że Darczyńca nie otrzymuje nic w zamian za uposażenie Obdarowanego. Jeśli jednak Darczyńca otrzyma jakikolwiek świadczenie ekwiwalentne od Obdarowanego, to taka umowa nosi znamiona umowy sprzedaży i nie jest darowizną. Jeżeli natomiast Darczyńca popadnie w niedostatek zanim darowizna zostanie wykonana, wtedy umowa darowizny może zostać odwołana. W przypadku zaś, kiedy Darczyńca popadnie w niedostatek, gdy darowizna została już wykonana, wtedy Obdarowany zobowiązany jest do zapewnienia Darczyńcy niezbędnych środków do życia lub zwrócenia środków do wysokości darowizny. W przypadku, gdy Obdarowany zachowa się w sposób rażąco niewdzięczny w stosunku do Darczyńcy (np. zła wola Obdarowanego w stosunku do Darczyńcy skierowana na wyrządzenie mu krzywdy lub szkody majątkowej), wówczas mają zastosowanie przepisy o bezpodstawnym wzbogaceniu i darowizna może zostać odwołana. Odwołanie darowizny zawsze musi być pisemne, ale nie ma mocy w przypadku, gdy Darczyńca przebaczył Obdarowanemu lub upłynął rok od odkrycia rażącej niewdzięczności przez Darczyńcę.

Podatek od darowizny

Każda umowa darowizny powinna zostać zgłoszona odpowiednim organom skarbowym. Darowizna może zostać opodatkowana podatkiem od spadków i darowizn w zależności od jej wartości oraz przynależności stron umowy do określonej grupy podatkowej. Do każdej grupy podatkowej jest przyporządkowana kwota wolna od podatku. Opodatkowaniu podlega wartość darowizny, która przekracza limity  przysporzeń od jednej osoby w zależności od grupy podatkowej. Wyróżnia się 4 grupy podatkowe:  

  • Grupa 0 (wydzielona z grupy 1) – małżonek, rodzeństwo, zstępni (czyli m.in. córka, syn, wnuki, prawnuki itd.), wstępni (czyli m.in. matka, ojciec, dziadkowie, pradziadkowie itd.), ojczym, macocha, pasierb
  • Grupa 1 – grupa 0 oraz teściowie, synowa, zięć
  • Grupa 2 – rodzeństwo rodziców, zstępni i małżonkowie rodzeństwa, małżonkowie rodzeństwa małżonków, zstępni i małżonkowie pasierbów, małżonkowie innych zstępnych
  • Grupa 3 – osoby nieuwzględnione w poprzednich grupach.

Jeśli darowizną był przedmiot (np. samochód) lub nieruchomość, wówczas oszacowuje się jej wartość rynkową i nalicza odpowiedni podatek od tej wartości. Jeśli Urząd Skarbowy uzna wartość nieruchomości za zbyt niską, wtedy może on zlecić niezależną wycenę nieruchomości przez odpowiedniego Rzeczoznawcę oraz dodatkowo naliczyć odsetki karne od zaniżonej wartości nieruchomości, a nawet obciążyć podatnika kosztami wyceny.

Zapraszamy do naszej Kancelarii Notarialnej w Warszawie!

Kancelaria Notarialna Warszawa

Kancelaria Notarialna Magdaleny Korobowicz w swojej prawie dwudziestoletniej historii ugruntowała pozycję kancelarii o najwyższych kompetencjach. Jej misją jest zagwarantowanie klientom pełnego bezpieczeństwa poprzez utrzymywanie wysokiego merytorycznego poziomu, skuteczności, oraz dbałości o profesjonalizm i najwyższą jakość świadczonych usług w Warszawie (okolice Okęcia, Ochoty, Mokotowa i Centrum). 

 

 

 

Kontakt

Adres

ul. Solariego 4, 02-070 Warszawa

Tel.

+48 22 825 57 01
+48 22 875 13 30

Kom.

+48 606 738 737

Fax

+48 22 825 62 21

Magdalena Korobowicz

Marek Piwko

Projekt i wykonanie

Projekt i wykonanie

Szanowni Państwo, 

Nasza kancelaria pozostaje otwarta i obsługuje zarówno swoich stałych klientów jak i tych, których charakter pracy (kancelarie prawne, spółki) lub sytuacja osobista wymagają skorzystania z usług notariusza bez zwłoki.

Pragniemy Państwa zapewnić, że organizacyjnie i logistycznie jesteśmy przygotowani do obsługi Państwa w bezpieczny sposób.

Dysponujemy bardzo przestronną kancelarią o powierzchni ponad 200 m2 i wieloma salami konferencyjnymi, w których będziecie Państwo przebywać w odizolowaniu.

Harmonogram podpisywania aktów jest planowany w taki sposób aby do minimum ograniczyć możliwość Państwa kontaktu z innymi klientami.

Dla Państwa komfortu dysponujemy w recepcji profesjonalnymi środkami antywirusowymi do dezynfekcji.

Dbamy o bezpieczeństwo klientów i o bezpieczeństwo nas samych. Świat jednak nie może się zatrzymać. Musimy uczyć się zasad działania w zaskakującej dla nas wszystkich, nowej rzeczywistości. Jeżeli służby sanitarne zalecą zamknięcie produkcji i usług, zawiesimy działalność. Dopóki jednak zdrowy rozsądek i wskazania regulatorów każą nam Was wspierać, będziemy w odpowiedzialny sposób wspierać Was i naszą gospodarkę.

Z poważaniem,
Kancelaria Notarialna
Magdaleny Korobowicz z zespołem.