Rozdzielność majątkowa - co to?

Rozdzielność majątkowa to jedna z najczęściej wybieranych umów majątkowych małżeństwa. Znana jest powszechnie pod nazwą intercyza. Umożliwia wprowadzenie podziału dóbr wypracowywanych przez poszczególnych małżonków. Występuje tu zniesienie zasad dotyczących wspólnoty majątkowej, jakie są odgórnie obowiązujące w przypadku każdego małżeństwa. W domyślnym układzie małżeńskim podział dobytku kształtuje się następująco. Wszystko co uzyskaliśmy przed zawarciem związku małżeńskiego jest tylko i wyłącznie naszą własnością. Natomiast, po ślubie para bogacąc się wypracowuje wspólną masę majątkową, która w przypadku rozwodu ulega równomiernemu podziałowi. W wypadku rozdzielności majątkowej każdy z partnerów wypracowuje zysk finansowy i materialny na własny rachunek. Absolutnie niemożliwe jest aby nasz układ z partnerem mógł obowiązywać z wyznaczeniem wcześniejszej daty. Ustrój ten, czyli zbiór nowo wyznaczonych zasad, może być wprowadzony w życie wraz z dniem zawarcia rozdzielności majątkowej bądź też określonym terminem początkowym. Możemy zawrzeć taki układ z naszym wybrankiem lub wybranką jeszcze przed zawarciem związku małżeńskiego. 

W jaki sposób uzyskać rozdzielność majątkową?

Niezbędna jest dobrowolna decyzja obu partnerów aby przeprowadzić cały proces podziału majątkowego. Istnieje przypadek uzyskania tej rozdzielności za sprawą orzeczeniu woli tylko i wyłącznie jednej ze stron, jeśli zdecydujemy się wkroczyć na drogę postępowania sądowego. Przesłanką do otrzymania na nią zgodny wymiaru sprawiedliwości może być podyktowane tylko poważnymi powodami małżeńskimi, jakich dopuszcza się osoba niewyrażająca na nie zgody.  

Zawarcie umowy majątkowej tzw. rozdzielności majątkowej

W przypadku ustalenia przez małżonków jednomyślnej decyzji o wprowadzeniu rozdzielności majątkowej mogą oni zabiegać o podpisanie odpowiedniej umowy w formie aktu notarialnego w kancelarii notariusza. Podpisanie umowy może nastąpić w dowolnie wybranym terminie oraz warto zaznaczyć, że istnieje możliwość zasięgnięcia pełnomocnictwa, które przeprowadzi wszystkie czynności prawne w tej sprawie. Dowolności podlega ustanawiany wtedy podział majątkowy, który może być zarówno rozszerzany bądź ograniczany przez podmioty umowy. Warunkiem koniecznym jest uzyskanie całkowitej zgody osób biorących udział w procesie. Później wyznacza się termin wprowadzenia sporządzonego pisma w życie. Z doświadczenia wiemy, że najczęściej wybieranym terminem początkowym dla rozpoczęcia rozdzielności majątkowej jest dzień zawarcia tej umowy. Ponadto, mamy sposobność dołączenia innych dokumentów do umowy takich jak np. podział majątku wspólnego, przenoszący mienie na majątek odrębny. Przy ustalaniu takowego podziału można również się umówić na obowiązek dopłaty któreś ze stron, tak aby pokryć straty w przysposabianiu mienia.   

Rozdzielności majątkowa - dlaczego warto ją przeprowadzić?

Najczęściej zawieranie umowy o rozdzielności majątkowej podyktowane jest określonymi przypadkami, a nie działaniem profilaktycznym na wypadek wystąpienia jakiś sporów. Jednak, świadomość możności wystąpienia poważnych problemów małżeńskich zwiększa się i tym samym notuje się wzrost zawierania umów przed lub zaraz po ślubie. Niemniej, do najczęstszych przypadków podjęcia takiej decyzji zalicza się:

  • prowadzenie działalności biznesowej przez obu małżonków
  • zgromadzenie dużego majątku przez jednego małżonka 
  • marnotrawienie majątku przez jednego z partnerów 

Rozdzielność majątkowa u notariusza

Próba sporządzenia umowy rozdzielności majątkowej na własną rękę będzie się wiązała z nieważnością obowiązujących w niej zasad. Taki dokument nie ma mocy prawnej, dlatego że w wyniku zawieranego ślubu jest sporządzany akt prawny. Aby znieść jego domyślne ustalenia potrzebne jest również pismo mające równą wartość cywilno-prawną. O konieczności formalnego wystąpienia w tej sprawie może świadczyć, że wspólność czy rozłączność majątkowa definiują kwestię podmiotów zewnętrznych o ubieganie się chociażby zaciągniętych należności.      

Sporządzenie intercyzy u notariusza - jaki koszt?

Maksymalny koszt jakiego możemy się spodziewać po wyświadczeniu usługi przez notariusza w tym zakresie to 400 zł netto plus 23% VAT adekwatny do pobieranej kwoty. Dodatkowo, każda strona wpisu aktu notarialnego to 7,38 brutto. Cena jest podyktowana rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwość z dn 28.06.2004, odgórnie narzucającego zakres taksowy od usług świadczonych przez notariuszy.  

Zapraszamy do naszej Kancelarii Notarialnej w Warszawie!

+48 22 825 57 01

+48 22 875 13 30

+48 606 738 737

Kancelaria Notarialna Warszawa

Kancelaria Notarialna Magdaleny Korobowicz w swojej prawie dwudziestoletniej historii ugruntowała pozycję kancelarii o najwyższych kompetencjach. Jej misją jest zagwarantowanie klientom pełnego bezpieczeństwa poprzez utrzymywanie wysokiego merytorycznego poziomu, skuteczności, oraz dbałości o profesjonalizm i najwyższą jakość świadczonych usług w Warszawie (okolice Okęcia, Ochoty, Mokotowa i Centrum). 

 

 

 

Kontakt

Adres

ul. Solariego 4, 02-070 Warszawa

Tel.

+48 22 825 57 01
+48 22 875 13 30

Kom.

+48 606 738 737

Fax

+48 22 825 62 21

Magdalena Korobowicz

Marek Piwko

Projekt i wykonanie

Projekt i wykonanie

Szanowni Państwo, 

Nasza kancelaria pozostaje otwarta i obsługuje zarówno swoich stałych klientów jak i tych, których charakter pracy (kancelarie prawne, spółki) lub sytuacja osobista wymagają skorzystania z usług notariusza bez zwłoki.

Pragniemy Państwa zapewnić, że organizacyjnie i logistycznie jesteśmy przygotowani do obsługi Państwa w bezpieczny sposób.

Dysponujemy bardzo przestronną kancelarią o powierzchni ponad 200 m2 i wieloma salami konferencyjnymi, w których będziecie Państwo przebywać w odizolowaniu.

Harmonogram podpisywania aktów jest planowany w taki sposób aby do minimum ograniczyć możliwość Państwa kontaktu z innymi klientami.

Dla Państwa komfortu dysponujemy w recepcji profesjonalnymi środkami antywirusowymi do dezynfekcji.

Dbamy o bezpieczeństwo klientów i o bezpieczeństwo nas samych. Świat jednak nie może się zatrzymać. Musimy uczyć się zasad działania w zaskakującej dla nas wszystkich, nowej rzeczywistości. Jeżeli służby sanitarne zalecą zamknięcie produkcji i usług, zawiesimy działalność. Dopóki jednak zdrowy rozsądek i wskazania regulatorów każą nam Was wspierać, będziemy w odpowiedzialny sposób wspierać Was i naszą gospodarkę.

Z poważaniem,
Kancelaria Notarialna
Magdaleny Korobowicz z zespołem.