Projekt oświadczenia, aktu notarialnego i innego dokumentu

W przypadku zaistnienia konieczności lub na żądanie stron w kancelarii sporządzane są projekty oświadczeń, aktów notarialnych i innych dokumentów. Zwykle są to projekty umów takich jak umowa sprzedaży, ale też np. oświadczenie pełnomocnictwa. Oferujemy sporządzanie projektów takich dokumentów, jak:

  • oświadczenia
  • protokoły
  • umowy o podziale majątku wspólnego
  • dokument sprzedaży lub zamiany
  • zniesienia współwłasności
  • darowizny
  • protesty weksli i czeków
  • testamenty
  • spadki
  • inne dokumenty wynikające z przepisów prawa

Zapraszamy do naszej kancelarii notarialnej w Warszawie.

Projekt oświadczenia, aktu i innego dokumentu Warszawa

Podpisanie projektu oświadczenia, dokumentu lub aktu notarialnego to proces określający intencje każdej ze stron i możliwe rozwiązania, które będą najbardziej korzystne dla stron. Po wstępnym ustaleniu treści przygotowywany jest projekt oświadczenia. Pozwala on odpowiedzieć na pytania, które w trakcie się pojawiają, jak również dokonać zmian zgodnie z wolą wszystkich stron jeszcze przed finalnym podpisaniem oświadczenia. Projekty sporządzane przez notariusza dają możliwość dokładnego ustalenia szczegółów czynności zgodnie z wolą każdej ze stron. Czynności notarialne mogą odnosić się też do nieruchomości, małżeństwa, czy tworzenia lub likwidacji spółek.

Projekt oświadczenia, aktu i innego dokumentu Warszawa

Notariusz pobiera wynagrodzenie za przygotowanie projektu oświadczenia, aktu lub innego dokumentu. W sytuacji, gdy dojdzie do sporządzenia właściwego aktu na podstawie projektu, wynagrodzenie za projekt jest zaliczane zwykle na poczet wynagrodzenia za akt. Koszt projektu oświadczenia odpowiada jednej czwartej taksy notarialnej, która jest pobierana za sporządzenie finalnego aktu, oświadczenia lub innego dokumentu i powiększony o podatek od towarów i usług. Kancelaria Notarialna Magdalena Korobowicz oferuje sporządzanie projektów oświadczeń, aktów i dokumentów w Warszawie. Zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią.