W przypadku zaistnienia konieczności lub na żądanie stron sporządzam projekt oświadczenia, aktu notarialnego i innych dokumentów. Zwykle są to projekty umów takich, jak umowa sprzedaży, ale też np. oświadczenie pełnomocnictwa. W Kancelarii Notarialnej w Warszawie oferujemy projekty oświadczeń, aktów i dokumentów takich, jak:

  • oświadczenia,
  • protokoły,
  • umowy o podziale majątku wspólnego,
  • dokument sprzedaży lub zamiany,
  • zniesienia współwłasności,
  • darowizny, 
  • protesty weksli i czeków,
  • testamenty,
  • spadki,
  • inne dokumenty wynikające z przepisów prawa.

Projekt oświadczenia, aktu i innego dokumentu Warszawa

Zajmuję się sporządzaniem nie tylko dokumentów w wersji końcowej, ale też projektów tych dokumentów, aktów i oświadczeń. Projekty sporządzane przez notariusza dają możliwość dokładnego ustalenia szczegółów czynności zgodnie z wolą każdej ze stron. Czynności notarialne mogą odnosić się też do nieruchomości, małżeństwa, czy tworzenia lub likwidacji spółek.

Projekt oświadczenia - cel wizyty u notariusza

Podpisanie projektu oświadczenia, dokumentu lub aktu notarialnego to proces określający intencje każdej ze stron i możliwe rozwiązania, które będą najbardziej korzystne dla stron. Po wstępnym ustaleniu treści przygotowywany jest projekt oświadczenia. Pozwala on odpowiedzieć na pytania, które w trakcie się pojawiają, jak również dokonać zmian zgodnie z wolą wszystkich stron jeszcze przed finalnym podpisaniem oświadczenia.

Projekt oświadczenia - cena

Notariusz pobiera wynagrodzenie za przygotowanie projektu oświadczenia, aktu lub innego dokumentu. W sytuacji, gdy dojdzie do sporządzenia właściwego aktu na podstawie projektu, wynagrodzenie za projekt jest zaliczane zwykle na poczet wynagrodzenia za akt. Koszt projektu oświadczenia odpowiada jednej czwartej taksy notarialnej, która jest pobierana za sporządzenie finalnego aktu, oświadczenia lub innego dokumentu i powiększony o podatek od towarów i usług.

Sporządzanie projektów oświadczeń Warszawa

Kancelaria Notarialna Magdalena Korobowicz oferuje sporządzanie projektów oświadczeń, aktów i dokumentów w Warszawie. Zapraszamy do kontaktu