Czynność poświadczenia własnoręczności podpisu to nic innego jak nadanie swojemu podpisowi charakteru urzędowego, poprzez uznanie w obecności jego autentyczności. Poświadczenie podpisu to bardzo popularna czynność, za pomocą której możemy chociażby sprzedać „działkę” w rodzinnych ogrodach działkowych lub zbyć udziały w spółce. Notariusz jest zobowiązany do stwierdzenia tożsamości osoby składającej podpis, zgodnie z art. 85 ustawy Prawo o notariacie, lub jej wykluczenia. Ponad to, notariusz w sporządzanym dokumencie opisuje sposób ustalenia tożsamości. Kancelaria Notarialna Magdaleny Korobowicz w ramach świadczonyh usług sporządza również poświadczenie podpisu.  Skontaktuj się z nami jeśli szukasz pomocy przy stworzeniu swojego poświadczenie podpisu.

Notarialne poświadczenie podpisu - co zawiera?

Poświadczenie własnoręczności podpisu powinno składać się z :

 • daty oraz miejsca jego sporządzenia,
 • oznaczenie wybranej kancelarii
 • podpisu przez notariusza
 • pieczęci notariusza
 • poświadczenie może zawierać również godzinę i minutę dokonania tej czynności notarialnej.

Forma pisemna z podpisem notarialnie poświadczonym to jedna z form szczególnych dokumentu niezbędna m. in. dla: pełnomocnictw do określonych czynności prawnych, umów zbycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, umów zbycia przedsiębiorstwa, różnego typu oświadczeń o charakterze majątkowym i niemajątkowym, wzorów podpisów członków organów osób prawnych (spółek, spółdzielni

Poświadczenie podpisu a wymagane dokumenty

 • dowód osobisty lub paszport
 • dokument, pod którym ma zostać złożony podpis.

Kiedy poświadczenie podpisu u notariusza jest wymagane?

 • w trakcie ustalania pełnomocnictwa do czynności prawnych
 • przy umowach sprzedaży m.in. nieruchomości
 • w przypadku podpisaniu umowy zbycia przedsiębiorstwa
 • przy różnego rodzaju oświadczeniach np. o charakterze majątkowym czy zeznaniach świadków.

Czasami poświadczanie podpisu u notariusza z różnych przyczyn składane jest również na dokumentach prywatnych. Warto w tym miejscu wspomnieć, że notariusz wydający poświadczenie nie jest zobligowany do analizy podpisywanej treści pod kątem prawnym.

Na co warto zwrócić uwagę?

Bez wątpienia wszyscy wiemy o tym że szczegóły w prawie mają ogromne znaczenie, bo jak to mówi powiedzenie ” diabeł tkwi w szczegółach”. Warto mieć zatem na uwadze fakt, iż podpis musi być złożony rzeczywiście w obecności notariusza – nie wystarczy załatwienie sprawy drogą mailową czy też poprzez kontakt telefoniczny. Podpis nie może również zostać złożony przy użyciu ołówka czy też innego nietrwałego narzędzia pisarskiego. Ważne by podpis został złożony zwykłym długopisem. Dodatkowo warto zwrócić uwagę na wszelkie dopiski czy skreślenia naniesione na dokument – wszystkie z nich muszą być dodatkowo omówione w klauzuli.

Notarialne poświadczenie podpisu - cena

Poświadczenie własnoręczności podpisu podlega opłacie notarialnej w wysokości:

a) na dokumentach, w przypadku oznaczenia przedmiotu sumą pieniężną – 1/10 maksymalnej stawki, jaka należałaby się, gdyby dokument sporządzono w formie aktu notarialnego, nie więcej jednak niż 300 zł netto (369 zł brutto),
b) w przypadku pełnomocnictw i innych dokumentów – 20 zł netto (24,60 zł brutto) .

 

Zapraszamy do naszej Kancelarii Notarialnej w Warszawie!

Kancelaria Notarialna Warszawa

Kancelaria Notarialna Magdaleny Korobowicz w swojej prawie dwudziestoletniej historii ugruntowała pozycję kancelarii o najwyższych kompetencjach. Jej misją jest zagwarantowanie klientom pełnego bezpieczeństwa poprzez utrzymywanie wysokiego merytorycznego poziomu, skuteczności, oraz dbałości o profesjonalizm i najwyższą jakość świadczonych usług w Warszawie (okolice Okęcia, Ochoty, Mokotowa i Centrum). 

 

 

 

Kontakt

Adres

ul. Solariego 4, 02-070 Warszawa

Tel.

+48 22 825 57 01
+48 22 875 13 30

Kom.

+48 606 738 737

Fax

+48 22 825 62 21

Magdalena Korobowicz

Marek Piwko

Projekt i wykonanie

Projekt i wykonanie

Szanowni Państwo, 

Nasza kancelaria pozostaje otwarta i obsługuje zarówno swoich stałych klientów jak i tych, których charakter pracy (kancelarie prawne, spółki) lub sytuacja osobista wymagają skorzystania z usług notariusza bez zwłoki.

Pragniemy Państwa zapewnić, że organizacyjnie i logistycznie jesteśmy przygotowani do obsługi Państwa w bezpieczny sposób.

Dysponujemy bardzo przestronną kancelarią o powierzchni ponad 200 m2 i wieloma salami konferencyjnymi, w których będziecie Państwo przebywać w odizolowaniu.

Harmonogram podpisywania aktów jest planowany w taki sposób aby do minimum ograniczyć możliwość Państwa kontaktu z innymi klientami.

Dla Państwa komfortu dysponujemy w recepcji profesjonalnymi środkami antywirusowymi do dezynfekcji.

Dbamy o bezpieczeństwo klientów i o bezpieczeństwo nas samych. Świat jednak nie może się zatrzymać. Musimy uczyć się zasad działania w zaskakującej dla nas wszystkich, nowej rzeczywistości. Jeżeli służby sanitarne zalecą zamknięcie produkcji i usług, zawiesimy działalność. Dopóki jednak zdrowy rozsądek i wskazania regulatorów każą nam Was wspierać, będziemy w odpowiedzialny sposób wspierać Was i naszą gospodarkę.

Z poważaniem,
Kancelaria Notarialna
Magdaleny Korobowicz z zespołem.