Notarialne poświadczenie podpisu

Poświadczenie podpisu to nadanie swojemu podpisowi charakteru urzędowego poprzez uznanie w obecności notariusza jego autentyczności. Dzięki tej czynności notarialnej możemy na przykład sprzedać działkę lub zbyć udziały w spółce. Notariusz jest zobowiązany do potwierdzenia tożsamości osoby składającej podpis, zgodnie z art. 85 ustawy Prawo o notariacie, lub jej wykluczenia. Ponadto notariusz w sporządzanym dokumencie opisuje sposób ustalenia tożsamości. Zapraszamy do naszej kancelarii notarialnej w Warszawie w celu sporządzenia poświadczenia podpisu.

Notarialne poświadczenie podpisu - co zawiera?

Dokumenty prywatne, które zostały poświadczone notarialnie, nie zyskują mocy urzędowej w porównaniu do aktów notarialnych. Jedynie tzw. klauzula poświadczeniowa ma charakter urzędowy. Poświadczenie własnoręczności podpisu powinno składać się z:

 • daty oraz miejsca jego sporządzenia,
 • oznaczenia wybranej kancelarii,
 • podpisu notariusza,
 • pieczęci notariusza,
 • poświadczenie może zawierać również dokładną godzinę dokonania tej czynności notarialnej.

Forma pisemna z podpisem notarialnie poświadczonym to jedna z form szczególnych dokumentu niezbędna m.in. dla: pełnomocnictw do określonych czynności prawnych, umów zbycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, umów zbycia przedsiębiorstwa, różnego typu oświadczeń o charakterze majątkowym i niemajątkowym, wzorów podpisów członków organów osób prawnych (spółek, spółdzielni).

Poświadczenie podpisu - wymagane dokumenty

W celu poświadczenia podpisu niezbędne są następujące dokumenty:

 • dowód osobisty lub paszport
 • dokument, pod którym ma zostać złożony podpis.

Kiedy poświadczenie podpisu u notariusza jest wymagane?

Poświadczenie notarialne podpisu jest wykonywane powszechnie, ponieważ umożliwia posługiwanie się dokumentem w wielu miejscach. Jest to przydatne np. dla osób wybierających się na studia i aplikujących do kilku miejsc jednocześnie lub w przypadku chęci wzięcia udziału w kilku przetargach jednocześnie przez podmiot gospodarczy. Poświadczenie podpisu sporządzone przez kancelarię notarialną jest wymagane:

 • w trakcie ustalania pełnomocnictwa do czynności prawnych,
 • przy umowach sprzedaży m.in. nieruchomości,
 • w przypadku podpisania umowy zbycia przedsiębiorstwa,
 • przy różnego rodzaju oświadczeniach np. o charakterze majątkowym czy zeznaniach świadków.

Czasami poświadczanie podpisu u notariusza z różnych przyczyn składane jest również na dokumentach prywatnych. Warto w tym miejscu wspomnieć, że notariusz wydający poświadczenie nie jest zobligowany do analizy podpisywanej treści pod kątem prawnym.