Czynność poświadczenia własnoręczności podpisu to nic innego jak nadanie swojemu podpisowi charakteru urzędowego, poprzez uznanie w obecności jego autentyczności. Poświadczenie podpisu to bardzo popularna czynność, za pomocą której możemy chociażby sprzedać „działkę” w rodzinnych ogrodach działkowych lub zbyć udziały w spółce. Notariusz jest zobowiązany do stwierdzenia tożsamości osoby składającej podpis, zgodnie z art. 85 ustawy Prawo o notariacie, lub jej wykluczenia. Ponad to, notariusz w sporządzanym dokumencie opisuje sposób ustalenia tożsamości. Kancelaria Notarialna Magdaleny Korobowicz w ramach świadczonyh usług sporządza również poświadczenie podpisu.  Skontaktuj się z nami jeśli szukasz pomocy przy stworzeniu swojego poświadczenie podpisu.

Notarialne poświadczenie podpisu - co zawiera?

Poświadczenie własnoręczności podpisu powinno składać się z :

 • daty oraz miejsca jego sporządzenia,
 • oznaczenie wybranej kancelarii
 • podpisu przez notariusza
 • pieczęci notariusza
 • poświadczenie może zawierać również godzinę i minutę dokonania tej czynności notarialnej.

Forma pisemna z podpisem notarialnie poświadczonym to jedna z form szczególnych dokumentu niezbędna m. in. dla: pełnomocnictw do określonych czynności prawnych, umów zbycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, umów zbycia przedsiębiorstwa, różnego typu oświadczeń o charakterze majątkowym i niemajątkowym, wzorów podpisów członków organów osób prawnych (spółek, spółdzielni

Poświadczenie podpisu a wymagane dokumenty

 • dowód osobisty lub paszport
 • dokument, pod którym ma zostać złożony podpis.

Kiedy poświadczenie podpisu u notariusza jest wymagane?

 • w trakcie ustalania pełnomocnictwa do czynności prawnych
 • przy umowach sprzedaży m.in. nieruchomości
 • w przypadku podpisaniu umowy zbycia przedsiębiorstwa
 • przy różnego rodzaju oświadczeniach np. o charakterze majątkowym czy zeznaniach świadków.

Czasami poświadczanie podpisu u notariusza z różnych przyczyn składane jest również na dokumentach prywatnych. Warto w tym miejscu wspomnieć, że notariusz wydający poświadczenie nie jest zobligowany do analizy podpisywanej treści pod kątem prawnym.

Na co warto zwrócić uwagę?

Bez wątpienia wszyscy wiemy o tym że szczegóły w prawie mają ogromne znaczenie, bo jak to mówi powiedzenie ” diabeł tkwi w szczegółach”. Warto mieć zatem na uwadze fakt, iż podpis musi być złożony rzeczywiście w obecności notariusza – nie wystarczy załatwienie sprawy drogą mailową czy też poprzez kontakt telefoniczny. Podpis nie może również zostać złożony przy użyciu ołówka czy też innego nietrwałego narzędzia pisarskiego. Ważne by podpis został złożony zwykłym długopisem. Dodatkowo warto zwrócić uwagę na wszelkie dopiski czy skreślenia naniesione na dokument – wszystkie z nich muszą być dodatkowo omówione w klauzuli.

Notarialne poświadczenie podpisu - cena

Poświadczenie własnoręczności podpisu podlega opłacie notarialnej w wysokości:

a) na dokumentach, w przypadku oznaczenia przedmiotu sumą pieniężną – 1/10 maksymalnej stawki, jaka należałaby się, gdyby dokument sporządzono w formie aktu notarialnego, nie więcej jednak niż 300 zł netto (369 zł brutto),
b) w przypadku pełnomocnictw i innych dokumentów – 20 zł netto (24,60 zł brutto) .