Księgi wieczyste to nic innego jak publiczny rejestr, który ma na celu przedstawić realny prawny stan nieruchomości. Daje on możliwość  ustalić autorytatywnie : komu i jakie przysługują prawa do danej nieruchomości. Znajdziemy w nich również informacje dotyczące adresu nieruchomości, jej przeznaczenia oraz hipotek.  W praktyce księga wieczysta to jeden z najważniejszych dokumentów dotyczących domu lub mieszkania. 

Księgi prowadzone są przez rejonowe sądy. W Warszawie wydział ksiąg wieczystych mieści się w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Mokotowa, znajdującym się przy przy Al. Solidarności 58 , obejmującym swoim zasięgiem cały obszar Warszawy oraz pobliskie podwarszawskie miejscowości. Do ksiąg wieczystych koniecznie należy zajrzeć zanim zawrzemy umowę przedwstępną  oraz właściwą umowę kupna. Tylko w ten sposób możemy zyskać pewność, że transakcja jest bezpieczna.

Księgi wieczyste co to jest?

Księga wieczysta obejmuje 4 działy, z których każdy jest przypisany odpowiedniemu rodzajowi informacji. Bez względu na rodzaj nieruchomości : dom, mieszkanie, działka z domami – budowa ksiąg nie ulega zmianie. Warto mieć wiedzę na temat zawartości poszczególnych działów, by sprawniej i szybciej znaleźć potrzebne nam informacje. Oszczędzamy w ten sposób nasz cenny czas. 

1 dział KW- daje nam ogólną informację na temat położenia nieruchomości : adres, powierzchnia oraz bardziej szczegółowe: liczbę kondygnacji, ilość pomieszczeń itd. Dodatkowe informacje takie jak : prawo lub jego brak do poruszania się po innych działkach, zasady korzystania z parkingu czy placu zabaw.

2 dział KW – informacje dotyczące właściciela lub użytkownika nieruchomości. Jeśli mamy doczynienia  z większą liczbą właścicieli, w tym dziale mamy zapis o wielkości ich udziału. 

3 dział KW – zawiera informacje o prawach i roszczeniach dotyczących nieruchomości. Dokładnie podawane są tutaj treści na temat obciążeń nieruchomości : gruntowe służebności czyli prawa lub jego braku przechodzenia przez działkę.  Jest to szczególnie istotny dział dla nabywców, gdyż tutaj znajdziemy informacje o ewentualnej egzekucji z nieruchomości.

4 dział KW – hipoteka  ze szczegółowym podaniem wysokości waluty oraz jej  rodzaju, a więc ewentualnego obciążenia nieruchomości. Dział bardzo ważny z punktu widzenia osób planujących zakup  danej nieruchomości. 

 

Księgi Wieczyste - a rola notariusza

Zgodnie z ustawą z 1991 roku Prawa o Notariacie, obowiązkiem notariusza jest dokonanie wpisu w księdze wieczystej, jeżeli dokument ustanawiający prawo własności został sporządzony w formie aktu notarialnego.  Notariusz przesyła wniosek do Sądu Rejonowego przez system teleinformatyczny, obsługujący postępowanie sądowe. Warto wiedzieć, że notariusz powinien złożyć taki wniosek nie później niż w dniu sporządzenia aktu notarialnego, określającego zmiany w prawie własności do nieruchomości. Taki wniosek jest rejestrowany automatycznie. W sytuacjach, w których nabycie nieruchomości nastąpiło w wyniku dziedziczenia, wywłaszczenia lub zasiedzenia – wniosek o wpis do księgi wieczystej składa właściciel nieruchomości.

Rolą dobrego notariusza jest pokierować i podpowiedź  jakie czynności należy wykonać przed nabyciem nieruchomości czy też prawa wieczystego użytkowania lub też własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu Kancelaria Notarialna Magdaleny Korobowicz zaprasza do kontaktu w celu świadczenie usług notarialnych w tym dotyczących ksiąg wieczystych. 

Księgi wieczyste online - jak sprawdzić księgi wieczyste?

Informacje zawarte w księgach dostępne są online na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości  oraz w Sądzie Rejonowym właściwym dla miejsca położenia nieruchomości w Wydziale Ksiąg Wieczystych. Uzyskanie tych danych jest bezpłatne. Wystarczy wejść na stronę i wpisać numer księgi wieczystej, który składa się z 4 znakowego kodu wydziału ksiąg wieczystych sądu rejonowego, w którym księga została założona, numeru repertorium księgi i cyfry kontrolnej. 

Księgę wieczystą możemy sprawdzić zatem przez internet nawet w chwili podpisywania umowy zakupu nieruchomości.

Księgi wieczyste - w jakiej formie możemy je uzyskać?

  • odpisu zwykłego księgi wieczystej – zawiera on ostatni stan wpisów w księdze wieczystej oraz wzmianki o wnioskach, skargach na orzeczenia referendarzy sądowych, skargach kasacyjnych, apelacjach i wszczęciu postępowań z urzędu
  • odpisu zupełnego księgi wieczystej – stan wpisów jak zwykły odpis oraz wpisy które były wykreślone
  • wyciągu z księgi wieczystej, który przedstawia ostatni stan wpisów we wskazanych działach w księdze wieczystej oraz wzmianki o wnioskach, skargach na orzeczenia referendarzy sądowych, apelacjach, skargach kasacyjnych i wszczęciu postępowań z urzędu,
  • zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej, które zawiera informację, że księga wieczysta o wskazanym numerze jest zamknięta.

Kiedy warto sprawdzić księgę wieczystą?

Warto sprawdzić zapisy zawarte w księgach wieczystych w przypadku:

  • nabycia nieruchomości, lub jego najmu 
  • zakupu mieszkania
  • zakupu działki budowlanej pod kątem budowy domu

Ważne jest, aby każda osób zakupująca nieruchomość zapoznała się z jej stanem prawnym w dniu czynności notarialnych. Dostęp do Elektronicznych Ksiąg Wieczystych możliwy jest przez 24 godziny na dobę.

Zapraszamy do naszej Kancelarii Notarialnej w Warszawie!

Kancelaria Notarialna Warszawa

Kancelaria Notarialna Magdaleny Korobowicz w swojej prawie dwudziestoletniej historii ugruntowała pozycję kancelarii o najwyższych kompetencjach. Jej misją jest zagwarantowanie klientom pełnego bezpieczeństwa poprzez utrzymywanie wysokiego merytorycznego poziomu, skuteczności, oraz dbałości o profesjonalizm i najwyższą jakość świadczonych usług w Warszawie (okolice Okęcia, Ochoty, Mokotowa i Centrum). 

 

 

 

Kontakt

Adres

ul. Solariego 4, 02-070 Warszawa

Tel.

+48 22 825 57 01
+48 22 875 13 30

Kom.

+48 606 738 737

Fax

+48 22 825 62 21

Magdalena Korobowicz

Marek Piwko

Projekt i wykonanie

Projekt i wykonanie

Szanowni Państwo, 

Nasza kancelaria pozostaje otwarta i obsługuje zarówno swoich stałych klientów jak i tych, których charakter pracy (kancelarie prawne, spółki) lub sytuacja osobista wymagają skorzystania z usług notariusza bez zwłoki.

Pragniemy Państwa zapewnić, że organizacyjnie i logistycznie jesteśmy przygotowani do obsługi Państwa w bezpieczny sposób.

Dysponujemy bardzo przestronną kancelarią o powierzchni ponad 200 m2 i wieloma salami konferencyjnymi, w których będziecie Państwo przebywać w odizolowaniu.

Harmonogram podpisywania aktów jest planowany w taki sposób aby do minimum ograniczyć możliwość Państwa kontaktu z innymi klientami.

Dla Państwa komfortu dysponujemy w recepcji profesjonalnymi środkami antywirusowymi do dezynfekcji.

Dbamy o bezpieczeństwo klientów i o bezpieczeństwo nas samych. Świat jednak nie może się zatrzymać. Musimy uczyć się zasad działania w zaskakującej dla nas wszystkich, nowej rzeczywistości. Jeżeli służby sanitarne zalecą zamknięcie produkcji i usług, zawiesimy działalność. Dopóki jednak zdrowy rozsądek i wskazania regulatorów każą nam Was wspierać, będziemy w odpowiedzialny sposób wspierać Was i naszą gospodarkę.

Z poważaniem,
Kancelaria Notarialna
Magdaleny Korobowicz z zespołem.