Sprzedaż nieruchomości

W prawie polskim kupno i sprzedaż nieruchomości musi być dokonane w formie aktu notarialnego przed notariuszem. Akt notarialny może poprzedzać umowa przedwstępna zawarta pomiędzy Kupującym i Sprzedającym, bądź umowa deweloperska.

Umowa przedwstępna - cechy

Umowę przedwstępną reguluje Kodeks Cywilny (art. 389 – 390K.C.).  W myśl tej umowy strony są zobowiązane do zawarcia umowy przyrzeczonej. Stanowi ona gwarancję, zabezpieczenie stron. Powinna zawierać elementy, które pojawią się we właściwej umowie sprzedaży nieruchomości, tj. określenie podmiotów, określenie przedmiotu umowy, ceny oraz terminu wykonania. Może zawierać także informację o wysokości zadatku lub zaliczki. 

Umowa deweloperska - cechy

Umową deweloperską jest umowa zawierana z Deweloperem, dotycząca nabycia w przyszłości przez Kupującego nieruchomości, którą Deweloper ma zamiar wybudować. Stronami w tym przypadku jest Kupujący i Deweloper, a przedmiotem umowy jest nieruchomość oraz jej cena. Umowa deweloperska nie daje Kupującemu żadnych praw do nieruchomości. Takie prawo Kupujący uzyskuje dopiero po zawarciu umowy przenoszącej własność nieruchomości. Umowa deweloperska zobowiązuje Dewelopera do zawarcia takiej umowy z Nabywcą w przyszłości i jest zawierana przed Notariuszem.

Sprzedaż nieruchomości - wymagane dokumenty

Przed sporządzeniem właściwego Aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości zarówno Sprzedający, jak i Kupujący są zobowiązani dostarczyć Notariuszowi niezbędne dokumenty.

1. Sprzedaż mieszkania - wymagane dokumenty

 • dokument potwierdzający nabycie nieruchomości przez Sprzedającego, np. akt kupna, akt ustanowienia odrębnej własności lokalu, akt darowizny, akt nabycia spadku lub poświadczenie dziedziczenia
 •  zaświadczenia, pozwalające notariuszowi stwierdzić, że nieruchomość jest wolna od wad prawnych i obciążeń (lub jeśli jest czymś obciążona to czym i na jakich warunkach)
 • wypis z Wydziału Ksiąg Wieczystych lub numer Księgi Wieczystej nieruchomości (wtedy notariusz dołączy wydruk z internetowego Rejestru Ksiąg Wieczystych
 • zaświadczenie z właściwego Urzędu Miasta lub Urzędu Gminy dotyczące stanu zameldowania w nieruchomości
 • zaświadczenie o braku zaległości w opłatach do wspólnoty lub spółdzielni
 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego dotyczące braku zaległości w opłatach za podatek od nieruchomości
 • gdy nieruchomość została nabyta na drodze darowizny lub spadku, zaświadczenie z Urzędu Skarbowego odnośnie braku należnego podatku lub braku zaległości w jego zapłacie
 • dane Kupującego (dowód tożsamości)
 • dane Sprzedającego (dowód tożsamości).

2. Sprzedaż działki - wymagane dokumenty:

 • dokument potwierdzający nabycie nieruchomości przez Sprzedającego, np. akt kupna, akt ustanowienia odrębnej własności lokalu, akt darowizny, akt nabycia spadku lub poświadczenie dziedziczenia
 •  zaświadczenia, pozwalające notariuszowi stwierdzić, że nieruchomość jest wolna od wad prawnych i obciążeń (lub jeśli jest czymś obciążona to czym i na jakich warunkach)
 • wypis z Wydziału Ksiąg Wieczystych lub numer Księgi Wieczystej nieruchomości (wtedy notariusz dołączy wydruk z internetowego Rejestru Ksiąg Wieczystych
 • wypis z Rejestru Gruntów z właściwego Starostwa Powiatowego
 • wypis w właściwego Planu Zagospodarowania Przestrzennego z Urzędu Gminy
 • zaświadczenie z Urzędu Gminy o rewitalizacji dla sprzedawanej działki
 • zaświadczenie informujące, czy działka jest objęta planem urządzenia lasu
 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego dotyczące braku zaległości w opłatach za podatek od nieruchomości
 • gdy nieruchomość została nabyta na drodze darowizny lub spadku, zaświadczenie z Urzędu Skarbowego odnośnie braku należnego podatku lub braku zaległości w jego zapłacie
 • dane Kupującego (dowód tożsamości)
 • dane Sprzedającego (dowód tożsamości).

3. Sprzedaż domu - wymagane dokumenty:

 • dokument potwierdzający nabycie nieruchomości przez Sprzedającego, np. akt kupna, akt ustanowienia odrębnej własności lokalu, akt darowizny, akt nabycia spadku lub poświadczenie dziedziczenia
 •  zaświadczenia, pozwalające notariuszowi stwierdzić, że nieruchomość jest wolna od wad prawnych i obciążeń (lub jeśli jest czymś obciążona to czym i na jakich warunkach)
 • wypis z Wydziału Ksiąg Wieczystych lub numer Księgi Wieczystej nieruchomości (wtedy notariusz dołączy wydruk z internetowego Rejestru Ksiąg Wieczystych
 • wypis z Rejestru Gruntów z właściwego Starostwa Powiatowego
 • wypis w właściwego Planu Zagospodarowania Przestrzennego z Urzędu Gminy
 • zaświadczenie z Urzędu Gminy o rewitalizacji dla sprzedawanej działki
 • zaświadczenie informujące, czy działka jest objęta planem urządzenia lasu
 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego dotyczące braku zaległości w opłatach za podatek od nieruchomości
 • gdy nieruchomość została nabyta na drodze darowizny lub spadku, zaświadczenie z Urzędu Skarbowego odnośnie braku należnego podatku lub braku zaległości w jego zapłacie
 • dane Kupującego (dowód tożsamości)
 • dane Sprzedającego (dowód tożsamości)
 • projekt budowlany
 • pozwolenie na budowę wraz z klauzulą ostateczności, która nadawana jest przez właściwy organ Urzędu Miasta
 • jeśli dom był wcześniej zamieszkany, potrzebne będzie zaświadczenie dotyczące meldunku.

4. Kupujący - wymagane dokumenty

Kupujący powinien dostarczyć notariuszowi swoje dane potwierdzone przez dowód tożsamości. Dodatkowo, jeśli zakup nieruchomości wiąże się z zaciągnięciem kredytu w banku, Kupujący powinien dostarczyć notariuszowi zaświadczenie z banku o udzieleniu kredytu. Czasami dodatkowo proszony jest o przedłożenie umowy kredytowej z bankiem. W przypadku, gdy Kupującym jest małżeństwo potrzebny będzie akt ślubu lub wypis z aktu zawarcia rozdzielności majątkowej.

Jeśli chcieliby Państwo uzyskać więcej informacji na ten temat, zachęcamy do bezpośredniego kontaktu.

Zapraszamy do naszej Kancelarii Notarialnej w Warszawie!

Kancelaria Notarialna Warszawa

Kancelaria Notarialna Magdaleny Korobowicz w swojej prawie dwudziestoletniej historii ugruntowała pozycję kancelarii o najwyższych kompetencjach. Jej misją jest zagwarantowanie klientom pełnego bezpieczeństwa poprzez utrzymywanie wysokiego merytorycznego poziomu, skuteczności, oraz dbałości o profesjonalizm i najwyższą jakość świadczonych usług w Warszawie (okolice Okęcia, Ochoty, Mokotowa i Centrum). 

 

 

 

Kontakt

Adres

ul. Solariego 4, 02-070 Warszawa

Tel.

+48 22 825 57 01
+48 22 875 13 30

Kom.

+48 606 738 737

Fax

+48 22 825 62 21

Magdalena Korobowicz

Marek Piwko

Projekt i wykonanie

Projekt i wykonanie

Szanowni Państwo, 

Nasza kancelaria pozostaje otwarta i obsługuje zarówno swoich stałych klientów jak i tych, których charakter pracy (kancelarie prawne, spółki) lub sytuacja osobista wymagają skorzystania z usług notariusza bez zwłoki.

Pragniemy Państwa zapewnić, że organizacyjnie i logistycznie jesteśmy przygotowani do obsługi Państwa w bezpieczny sposób.

Dysponujemy bardzo przestronną kancelarią o powierzchni ponad 200 m2 i wieloma salami konferencyjnymi, w których będziecie Państwo przebywać w odizolowaniu.

Harmonogram podpisywania aktów jest planowany w taki sposób aby do minimum ograniczyć możliwość Państwa kontaktu z innymi klientami.

Dla Państwa komfortu dysponujemy w recepcji profesjonalnymi środkami antywirusowymi do dezynfekcji.

Dbamy o bezpieczeństwo klientów i o bezpieczeństwo nas samych. Świat jednak nie może się zatrzymać. Musimy uczyć się zasad działania w zaskakującej dla nas wszystkich, nowej rzeczywistości. Jeżeli służby sanitarne zalecą zamknięcie produkcji i usług, zawiesimy działalność. Dopóki jednak zdrowy rozsądek i wskazania regulatorów każą nam Was wspierać, będziemy w odpowiedzialny sposób wspierać Was i naszą gospodarkę.

Z poważaniem,
Kancelaria Notarialna
Magdaleny Korobowicz z zespołem.